Impressionen vom KapellenKonzert N°1 Reez
 • 20130421164632(1)
 • IMG_04628
 • 20130421170143(2)
 • 20130421170143(3)
 • 20130421170143(4)
 • 20130421170143(5)
 • 20130421170143(6)
 • 20130421170143(7)
 • 20130421170143(9)
 • 20130421170143(10)
 • 20130421170143(11)
 • 20130421170143(12)
 • 20130421170143(13)
 • 20130421170143(14)
 • 20130421170143(15)
 • 20130421170143(16)
 • 20130421170143(17)
 • 20130421170143(18)
 • 20130421182422(1)
 • 20130421182422(3)
 • 20130421182422(7)
 • 20130421182422(9)
 • IMG_04631
 • IMG_04632
 • IMG_04639
 • IMG_04646
 • IMG_04622
 • IMG_04625
 • IMG_04652
 • IMG_04653
 • IMG_04654
 • IMG_04655
 • IMG_04656
 • IMG_04658
 • IMG_04660
 • IMG_04662

Musik: Bernd Zack
Schubert Moment musicaux D 780 Nr.3 f-Moll (Ausschnitt); Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=5PrWiGpSNMc
Chopin Etüde op.10 Nr. 5 Ges-Dur; Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=HclLVdmU0Gw